bildad.se

Blogg

Det brukar vara gott om bilder på min hemsida, men det är lite strul på den fronten just nu. Det kommer att fixas i december!

Redo, redoare, redoast

I över sju månader nu har jag nu tagit en bild om dagen. Jag publicerar inte alla bilder löpande (som de som tittar här märkt), men alla kommer upp till slut. Det enda andra stället jag lägger upp bilderna på är på Instagram (@bjoernfan), men där läggs de upp sporadiskt och lite smått blandat med andra bilder. Bilderna jag lägger upp kan vara 2-3 månader gamla. Hur bilderna läggs upp i sig är väl inget problem, men ur ett engagemangsperspektiv är problemet är att de läggs upp utan kontext.

Ofta lägger jag upp en bild per dag i någon vecka, sen några dagars paus, och sen börjar jag igen.

Men för att ta ett steg bakåt, vad menar jag med "problem"?

Om du vill bli förstådd som skapare (oavsett vad du skapar) och vill ha engagerade följare, så måste du vara både konsekvent och tydlig. Det kan (men måste inte) göras genom att formulera ett budskap som sedan ska sträcka sig mellan flera, exempelvis, bilder. Vad detta budskap är spelar mindre roll. Jag kan nästan gå så långt att säga att budskapet (utifrån ett skapandeperspektiv) inte spelar någon roll alls, bara du - medvetet eller omedvetet - skapat paraplyt och på ett eller annat sätt är tydlig med det under presenterandet. Det viktiga är att personen som tittar upp dig ska ha ett hum om vad den kan förvänta sig.

Jag har inte lagt någon vidare energi på detta. Jag har satt låga krav på mig själv för att undvika att ta mig an för mycket och snart därefter lägga ner, och istället försöka ta en sak i taget i takt med att jag blir mer redo. Jag är just nu väldigt inkonsekvent med hur och vad jag lägger upp, och jag fullt medveten om det.

Sen gör jag också allt det här mest för mig själv. Målet är inte att få så många engagerade som möjligt, men jag tror att om jag blir bättre på att formulera mig så att andra förstår (och kanske engagerar sig) så blir jag också själv bättre på att formulera mina egna tankar och idéer för mig själv. Därför kan ett försök att engagera andra även vara ett bra sätt att själv utvecklas.

Att bli redo handlar om att göra insikter, insikter som antingen kan komma direkt från egen erfarenhet, eller genom att läsa, och på andra sätt, lära sig av andra. Det handlar också om att öva och att faktiskt lägga ner tid och arbete på det du vill bli bättre på. Practice makes perfect. Detta skriver jag för att påminna mig själv.

En metod att producera en konsekvent (och för att höja ribban: en något intressant) serie verk kan även, utöver ett planerande följt av skapande, även göras tvärt om. Skapa först, och gå senare tillbaka och sätta utvalda delar i ett sammanhang. Agera kurator. Kurera sin egen samling. Presentera bit för bit.

Detta får bli nästa utmaning jag ger mig själv; att skapa en eller flera kortare internt sammanhängande bildserier utifrån de 180+ bilder jag tagit de senaste 6+ månaderna.

27-in-5

Och bara för att avsluta med något helt orelaterat: En bild från gårdagens freshmeat-träning i Roller derby efter jag klarat av en del av minimum skills; 27 varv på 5 minuter.