bildad.se

365

Mer information här.

Fotoutmaning: Att ta en bild varje dag. Två begränsningar jag gav mig själv var att fota i färg och att alla bilder skulle vara kvadratiska. Dessa två regler jag gav mig själv var också ett stöd.

Det är väldigt svårt att ta en bild varje dag som en också ska vara nöjd med, och en till svårighet att göra ett så stort projekt (det ska ju vara 365 bilder, trots allt) är att på något sätt få dem att hänga ihop med varandra. Med de två reglerna så är det ett stöd att binda ihop bilderna.

Med regeln om färg så gör det också att en kan fokusera på färg och form mer än det bokstavliga innehållet i bilden.

Det togs en bild varje dag, men alla bilder är inte uppladdade än. Förhoppningsvis sker det någon gång under sommaren 2021, några år senare. Det kan vara mycket lättare att inte vara så hård mot sig själv när det har gått en tid mellan att bilden togs tills att en gör något med den.

Hoppas du hittar något du tycker om!